UTKAL UNIVERSITY RESULT

New

Provisional Result of +3 CBCS All Semester (BA, B.Com, B.Sc)  
Declaration of +3 CBCS Provisional Result of 3rd Semester (Regular) Examination-202
1

New

Provisional Result of +3 5th Semester (BA, B.Com, B.Sc) Regular CBCS EXAM-2020 (2018 Admission Batch)

Provisional Result Of +3 4th Semester (BA, B.Com, B.Sc) (Regular) CBCS Examination 2020 (2018 Admission Batch)