Odisha govt. E textbook class- 1 to 8

 

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ଯା ଶ୍ରେଣୀ ବହିର ନାମ
1 ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ହସ ଖେଳ (ପ୍ରଥମ ଭାଗ)
2 ହସ ଖେଳ (ଦ୍ବିତୀୟ ଭାଗ)
3 ହସଖେଳ ଉର୍ଦ୍ଦୁ(ପ୍ରଥମ ଭାଗ)
4 ହସଖେଳ ଉର୍ଦ୍ଦୁ (ଦ୍ବିତୀୟ ଭାଗ)
5   ହିନ୍ଦୀ ପାଠ-୧ 
6 ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ଖେଳ
7 ହସଖୁସି
8 ହଁସୀ ଖୁଶୀ (ଉର୍ଦ୍ଦୁ) 
9   ଗଣିତ ଖେଳ (ଉର୍ଦ୍ଦୁ) 
10   ହିନ୍ଦୀ ପାଠ 
11 ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ମଜା 
12 ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ଯ 
13 ଜଣା ଅଜଣା 
14 MY ENGLISH BOOK 
15 ଦିଲ୍ କଶ୍ ଉର୍ଦ୍ଦୁ 
16   ଗଣିତ ମଜା (ଉର୍ଦ୍ଦୁ
17   ଜଣା ଅଜଣା (ଉର୍ଦ୍ଦୁ) 
18 ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ କୁହୁକ 
19 ସାହିତ୍ଯ କଳିକା
20 ଆମେ ଓ ଆମ ପରିବେଶ
21 MY ENGLISH BOOK 
22 ଦିଲ୍ କଶ୍ ଉର୍ଦ୍ଦୁ
23   ଗଣିତ କୁହୁକ (ଉର୍ଦ୍ଦୁ) 
24   ଆମେ ଓ ଆମ ପରିବେଶ (ଉର୍ଦ୍ଦୁ) 
25   ହିନ୍ଦୀ ପାଠ 
26 ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ MY ENGLISH BOOK 
27 ଗଣିତ ଧାରା 
28 ସାହିତ୍ଯ କୁସୁମ 
29 ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ
30 ଦିଲ୍ କଶ୍ ଉର୍ଦ୍ଦୁ 
31   ହିନ୍ଦୀ ପାଠ 
32 ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଭାଷା କଳିକା 
33 ଗଣିତ
34 ବିଜ୍ଞାନ 
35 ଆମ ସାହିତ୍ଯ
36 MY ENGLISH BOOK 
37 ଦିଲ୍ କଶ୍ ଉର୍ଦ୍ଦୁ
38 ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ
39 ଭୂଗୋଳ 
40 ମେରି ହିନ୍ଦୀ କିତାବ୍ 
41 ଦିଲ୍ କଶ୍ ଫାର୍ସୀ
42   ଗଣିତ (ଉର୍ଦ୍ଦୁ) 
43   ବିଜ୍ଞାନ (ଉର୍ଦ୍ଦୁ) 
44   ହିନ୍ଦୀ ପାଠ 
45   କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରୟୋଗ (ପ୍ରଥମ ଭାଗ) 
46 ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ 
47 ENGLISH READER 
48 ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭ 
49 ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ 
50 ଭୂଗୋଳ 
51 ବିଜ୍ଞାନ 
52 ମେରି ହିନ୍ଦୀ ପୁସ୍ତକ
53 ଦିଲ୍ କଶ୍ ଉର୍ଦ୍ଦୁ 
54 ଭାଷା କଳିକା ଭାଗ-୨
55   ହିନ୍ଦୀ ପାଠ 
56   କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରୟୋଗ (ପ୍ରଥମ ଭାଗ) 
57 ଦିଲ୍ କଶ୍ ଫାର୍ସୀ
58 ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ 
59 ଭୂଗୋଳ
60 Stories Past & Present 
61 A New Approach to English 
62   ବିଜ୍ଞାନ 
63   ସରଳ ଗଣିତ (ବୀଜ ଗଣିତ) 
64   ସରଳ ଗଣିତ (ଜ୍ୟାମିତି ) 
65   ହିନ୍ଦୀ ପାଠ 
66   କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରୟୋଗ (ପ୍ରଥମ ଭାଗ